Genel Sağlık İş’ten, Aile Hekimliği Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’a dava

Genel Sağlık İş Sendikası, 29 Temmuz’da Resmî Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali için Danıştay’a dava açtı. Sendika Genel Başkanı Derya Uğur, yönetmeliğe ilişkin “Değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin yok edildiğini ifade eden Uğur, “Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir” dedi.

“Keyfi uygulamalara yol açacak”

Uğur, yönetmelikle, ayrıca, “Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz” diye konuştu.

Yönetmelikte iptalin istendiği ifadelere ilişkin bilgi veren Uğur, şöyle konuştu:

“Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi’ sebeplerinden birisi olarak düzenlenen yönetmelikte yer alan ‘Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması’ şeklindeki düzenlemeye, yine ‘Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi’ sebeplerinden birisi olarak düzenlenen yönetmelikte yer alan ‘Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi’ şeklindeki düzenlemeye, aile hekimlerinin disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair yönetmelikte yer alan ‘Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz’ şeklindeki cümlenin tamamının, aile sağlığı çalışanlarının disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair yönetmelikte yer alan ‘Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz’ şeklindeki cümlenin tamamının, iptali istemiyle dava açmış bulunuyoruz.”

“Aile Hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok edilmektedir”

Uğur, yönetmelikte somut kriterlerden uzak, muğlak ifadeler kullanıldığını belirterek aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin idarecilerin inisiyatifine bırakıldığını ve sözleşmelerin devamı noktasında öngörülebilirliğin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Uğur, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Kısacası aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok edilmektedir. Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir.  Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz olup, bu tedbiri almaya yetkili kişilerin sayısının birden çok olmasının objektiflikten uzak uygulamalara yol açacağı da görülmektedir. Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi en detaylı incelemeyi yaparak, sağlık çalışanlarının mağduriyetini giderebilecek nitelikte ‘en detaylı’ davayı açmıştır.” (ANKA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir