İslam dünyasının kalbi burada attı: Adalet ve Demokrasi Forumu

İstanbul’da 15 ülkeden 20 parti ve kuruluşun katıldığı Adalet ve Demokrasi Forumu düzenlendi. Forumda konuşan TBMM Eski Meclis Başkanı Dr. Mustafa Şentop, toplumların istikrarını sağlamak ve siyasi sistemlerde değişiklik için şiddete başvurmadan çalışmanın önemini vurguladı. Ayrıca Şentop, uluslararası alanda parti çalışmalarının yapıldığı bir alan oluşturmanın ve her partiye ulusal sınırların ötesinde bakma fırsatı vermenin önemine değindi.

Açılış oturumu, Forum Genel Sekreteri Sayın Azam Al-Ayoubi’nin konuşmasıyla devam etti. Al-Ayoubi, bölgenin ve dünyanın geçtiği hassas dönemi ve beklenen değişimleri vurgulayarak, dünya düzeninin ilan edilen demokratik sloganlara ve değerlere bağlı kalmadığını belirtti. Bu durumun birçok ülkede zulmün ve diktatörlüklerin yayılmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Al-Ayoubi, Forum’un gelecekteki çalışma programının temel özelliklerini ele aldı.

Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

1. Forum yapısının temellerini sağlamlaştırmak ve üyelik tabanını genişletmek.

2. Bileşenler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin seviyesini yükseltmek.

3. Forum’un hedefleri ve değerleriyle uyumlu olan çeşitli taraflarla ortaklıklar kurarak, vatandaşlık temelli toplumlar oluşturmak.

4. Ayırt etmeksizin her bireye eşit adalet anlayışını pekiştirmek.

5. Adalet ve demokrasi konularını destekleyen siyasi girişimlerde bulunmak.

6. Adaletli meseleleri nerede olursa olsun gözlemlemek ve desteklemek, kaynağı ne olursa olsun haksızlığa karşı durmak.

Siyasi konuların tartışılması için üç oturum düzenlendi

Genel Kurul çalışmalarında aşağıdaki siyasi konuların tartışılması için üç oturum düzenlendi:

1- Birinci Oturum: Tunus’taki halk iradesi ve demokrasiye darbenin sonuçları ve perspektifleri.

2- İkinci Oturum: Sudan’daki isyanın sonuçları, güvenliğe, birliğe ve komşu ülkelerin durumuna etkisi.

3- Üçüncü Oturum: Irak’ın karşılaştığı zorluklar ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı.

Katılımcılar, Genel Kurul çalışmalarının sonunda, Ankara’da güvenlik merkezlerinden birinin hedef alındığı son derece korkunç suç eylemini şiddetle kınadı. Ayrıca katılımcılar, Terör eylemleriyle Türkiye’nin güvenliğine ve istikrarına zarar vererek Türkiye’nin konumunu hedef alan finansörlerin ve destekçilerin ajandalarına hizmet etmek isteyen terörist gruplara karşı hükümet ve Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Savaşları reddeden katılımcılar, ”Hala halklarımızı kuşatan ve özellikle Arap dünyasında toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik yapısını tahrip eden ve dış müdahalelerin her türlüsüne açık hale getiren tüm tükenme savaşlarını reddetti. Barışçıl reformist güçlere karşı halen uygulanan baskıcı politikaları reddettiler ve bu rejimlere kendi politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundular. Ülkelerin birliğini korumak ve halkın iradesini gerçekleştirmek için ciddi diyalog yollarını benimsemeleri gerektiğini vurguladılar. Savaşları ve çatışmaları durdurma amacı taşıyan her türlü girişimi veya anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail devleti ile her türlü normalleşmeyi kınıyoruz. Bu, milletimizin tüm bileşenlerini ilgilendiren merkezi bir meseleyi terk etmek ve Filistin halkını, İslam ümmetinin en önemli kutsallarından biri olan Mescid-i Aksa’nın kontrolünü ele geçirme çabalarında sağduyulu bir tutumdan yoksun bırakmak anlamına gelir. Tüm dünyadaki devletleri ve canlı güçleri, Filistin halkını meşru haklarını geri kazanmada yardımcı olacak her türlü yolu kullanarak desteklemeye ve bu hakları iade etme yolunda çaba göstermeye çağırıyoruz. İşgal ile normalleşmeyi yasaklayan yasaların kabul edilmesi için çaba gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar Genel Kurul Kapınışı’nda şunlara yer verdi;

Suriye rejimi ile ilişkilerini yeniden kuran ülkeleri bu adımı gözden geçirmeye ve en azından rejimin çeşitli ülkelerde gerçekleşen diyaloglarına önceden yanıt vermesini koşula bağlamaya çağırıyoruz. Bu, Suriye halkının on yıldan fazla bir süredir acı çektiği yüzyılın felaketini sona erdirmek için yapılan çağrılardır. Anlaşmaların uygulanmasında ciddi adımlar atılması ve bu çerçevede yeterli güvencelerin sunulması gerekmektedir, böylece ilişkiler kurulmadan önce bu şartların yerine getirilmesi sağlanır.

Arap ülkelerini Sudan devletinin birliğini koruma konusunda bir araya gelmeye, bölgesel destek ve uluslararası kalkanla gerçekleştirilen darbe girişiminde bulunan isyancılara karşı koymaya çağırıyoruz. Bu isyanın Sudan’a komşu tüm ülkeler için bir tehdit oluşturduğunu göz önünde bulundurarak bu çağrıyı yapıyoruz. Adalet ve Demokrasi Forumu’nun bileşenlerini, Sudan’da neler yaşandığını halkın geniş kesimlerine açıklamak için ellerinden gelen her çabayı göstermeye çağırıyoruz. İsyancıların ve arkalarındaki güçlerin dünya kamuoyunda yaymaya çalıştığı çarpıtılmış hikayelere karşı koymak amacıyla, gerçekleri geniş bir halk kesimine anlatma konusundaki çabalarını destekliyoruz.

Genel olarak demokratik seçeneklere karşı yapılan darbeler ve özellikle Tunus’ta yaşanan olayların karşısında uluslararası toplumun sessizliğini ve kasıtlı zayıf tavrını kınıyoruz. Tunus Cumhurbaşkanı’nın darbe eylemlerine son vermesi, tüm siyasi mahkumların, özellikle Meclis Başkanı Şeyh Raşid el-Gannuşi’nin serbest bırakılması ve ulusal bileşenlerin hiçbirini dışlamadan gerçekleştirilecek bir diyalog sürecine başlaması için demokratik yolları desteklemeye çağırıyoruz.

Son olarak, Türk devletine hükümet ve halk olarak istikrarın devamını, demokratik yoldaki çabalarını ve sığınacak bir yer bulamamış mağdurları kucaklayarak misafirperverliğini sürdürmesini diliyoruz.

Ankara’daki hain saldırıya kınama

Adalet ve Demokrasi Forumu, Ankara’daki Emniyet Müdürlüğü önünde ve Parlamento binasına yakın bir yerde gerçekleşen suçlu saldırı ve terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Her türlü terör eyleminin, faillerinin rengine bakılmaksızın kınandığını belirten Forum, insan hakları, demokrasi, özgürlük, adalet, insan hakları, hoşgörü ve dünya genelinde barışa olan bağlılığını vurguladı. Herkesi, teröre karşı her türlü birleşik ve güçlü mücadeleye ve dayanışmaya çağıran forumda, bireylerden, gruplardan, örgütlerden veya ülkelerden gelen tüm terör tehditlerine karşı birleşik bir tavır sergilenmesini talep etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir